El mandat 2019-2023 ha estat marcat per la pandèmia de la covid-19 i les greus conseqüències, no només sanitàries i assistencials, que ha tingut sobre tots els sectors i àrees d’activitat tant pública com privada. A partir de l’Acord de Govern assolit el juliol del 2019, l’AMB va elaborar el Pla d’actuació metropolità (PAM 2019-2023) tenint en compte els efectes directes i indirectes de la crisi sanitària sobre la població i el territori metropolitans. La Memòria que presentem ara, en concloure el mandat, recull les accions, programes i actuacions que s’han acomplert durant aquests quatre anys en què les mesures i restriccions derivades de la crisi sanitària han tingut un impacte decisiu en l’activitat de l’AMB.

Presentació

Timeline r23 Test