Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat web que els Portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (veure criteris d'Accessibilitat) a excepció que s'indiqui el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:

1. Per l'ús del plugin JavaScript TimelineMe en la seva versió 0.1.9

  • Els elements de tipus imatge no tenen descripció, incomplint així, la directriu 1.1.1 Contigut sense descripció (A).
  • Els elements de tipus capçalera no tenen text, incomplint així, la directriu 1.3.1 Informació i relacions (A).

2. Per requeriments de disseny

  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient, incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).

3. Per l'ús d'infografies a les dades de Productes web, Analítica web, Volumetria de continguts i Serveis directes

  • Alguns elements de tipus div tenen el seu atribut role amb informació incorrecte, incomplint així, la directriu 4.1.1 Anàlisi (A).
  • Alguns elements de tipus div tenen el seu atribut ID sense informar o repetit, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).